Bygg-selv-fundament

Hvis du som håndverker eller privatperson skal fundamentere et mindre byggeprosjekt, er skruefundamentet den ideelle løsningen. Våre skruefundamenter kommer fra den originale oppfinneren av produktet, tyske KRINNER, som også er den meste erfarne produsenten og installatøren av skruefundamenter i verden. Det gir mye bedre installasjonsresultater og kvalitetssikrede produkter. 

Skruefundamentet

Skruefundamentet er en enkel rask måte å etablere et sterkt og holdbart fundament, som til og med er miljøvennlig og sørger for avstand mellom bygg og jord. Innenfor dette området av fundamentbygging erstatter skruefundamentet stolpeskoen og betongstøping på en ytterst profesjonell måte.

Fundamentbutikk

I vår fundamentbutikk kan du se løsningene bygget som showcases, prøve det selv, leie kvalitetsverktøy, kjøpe det rette skruefundamentet og få gode råd slik at du selv blir i stand til å sette et holdbart skruefundament og dermed gjøre grovarbeidet morsomt. 

Lett, forsikringsgodkjent og miljøvennlig fundament

Fremtidens Fundament tilbyr et miljøvennlig og forsikringsgodkjent fundament, som er lett og raskt å sette opp, har lang holdbarhet og kan gjenbrukes.

Skruefundamenter er like sterke og sikre som betong når de velges riktig, og det er en fordel at installasjonen ikke ødelegger hagen eller grunnen, siden det ikke er nødvendig å grave. Det spares mange lastebillass med jord og betong – selv ved mindre fundamenter.

Klimabelastningsutregningen er enkel: Den samme mengden stål som støpes inn i betongen til armering bruker vi til å lage skruefundamentene. Skruefundamentene installeres direkte i i jorden uten tidligere gravearbeid. 

Det brukes stål i betong for å gi den styrke, så det ikke revner. Vi sier: Hvorfor benytte betong, når det finnes enkle og mer klimavennlige alternativer? Fremtidens Fundament gjør grovarbeidet morsomt.

Skruefundament til garasjer, terrasser, skur og mye mer

Fundamentet er ideelt til carporter, garasjer, terrasser, skur, gjerder, støttemurer, lekehus, lekeplasser, drivhus, naturbyggeri, solceller, flaggstenger, paviljonger og mye mer.