Forsikringsgodkjennelse

Fremtidens Fundaments skruefundamenter er forsikret med produktansvarsforsikring som kan tilbakeføres til den europeiske produsenten. Installerer du våre skruefundamenter i bygg-selv-seriene selv, kan vi henvise til forsikringsselskaper som kan forsikre bygget du setter opp. Når Fremtidens Fundaments skruefundamenter benyttes til større bygg, kan vi gjøre det slik at de tilfredsstiller kravene for alle typer forsikringer.

kvalitetssikring og forsikringer

Fremtidens fundaments kan formidle nødvendige forsikringer som eksempel entrepriseforsikring, byggeskadeforsikring og bygningsforsikring. Fremtidens Fundaments installasjoner er ikke kategorisert som farlig arbeid.

Til husbygging og annen bygging i henhold til det danske Bygningsreglementert tilbyr vi to nivåer av kvalitetssikring i et skruefundamenteringsprosjekt. Vi kaller dem FF-Håndværk® og FF-Projekt®.  Les mer om vår kvalitetssikring.