Kvalitet

Våre skruefundamenter er produsert av verdens mest erfarne produsent, KRINNER, med en markant klimafordel. Våre skruefundamenter har en særlig fordel sammenlignet med andre profesjonelle punkt- og brønnfundamenter, enten de er i stål eller betong: Skruefundamenter tar opp vannrette krefter og kan med riktig verktøy installeres meget presist med små toleranser – selv i steinfylt jord. Den patenterte og herdede spissen med slagkanter fjerner selv større hindringer og sikrer en presis, loddrett og fast installasjon.

Skruefundamenter

Med basis i orden, følger levetiden i jord, noe som er et komplisert tema. Korrosjon i jord avhenger mye av produktkvalitet, installasjonsmetode, jordens ledningsevne, PH, vanninnhold, oksygenering og eventuelt forurensing og saltinger. Alt dette forholder vi oss til når Fremtidens Fundament utfører jordbunnsundersøkelser og installerer skruefundamenter.

Det er viktig at skruefundamentene er riktig installert og minsker oksygeneringen av jorden. Det er også avgjørende at skruefundamentene er av høy kvalitet uten syresprekker og dårlige sveisinger og med en ensartet varmgalvanisering inn- og utvendig.

Installasjon og forsikringer

Fremtidens Fundament kan godt installere skruefundamentene til bygg-selv-området, men gjør det kun som erstatning for stolpestein. Det vi si at det bare er produktforsikringen som  gjelder i disse tilfellene.

Til husbygging og annen bygging i henhold til det danske Bygningsreglementet tilbyr vi to nivåer av kvalitetssikring i et skruefundamenteringsprosjekt. Vi kaller dem FF-Håndværk og FF-Projekt®. Herunder følger en beskrivelse av de to dokumenteringsnivåene.

FF-Håndværk

Hvis det bygges sommerhus, tilbygg, helårsbolig og lignende til en privatkunde, er det frivillig hvilken kvalitetssikring kunden ønsker. Det sier seg selv at det grundige og empiriske testarbeidet med den konkrete jorden og de konkrete skruefundamentene er relativt dyrt, mens skruefundamentene i håndverkseriene er relativt billige. Funderingsmaterialet og -metoden skal stå i forhold til byggingen, og derfor gjør vi det mulig å redusere den formelle sikkerheten hvis kunden ønsker det etter at de har blitt informert om fordeler og ulemper med de to kvalitetssikringsnivåene.

Når her-og-nå-prisen er viktigst, tilbyr vi å installere skruefundamentene etter vår erfaringsformel i følge av standardene i FF-Håndværk. Som navnet avslører, er erfaringsformelen basert på Fremtidens Fundaments erfaring med hva skruefundamentene er egnet til i de forskjellige jordtypene. Vi kan bruke vår erfaringsformel når vi kjenner belastningene og grunnforholdene. Det betyr at den sertifiserte installatørvirksomheten selv er ansvarlig for at skruefundamentet holder i garantiperioden på ett år. Kunden arrangerer selv den eventuelle bygningsforsikringen og påtar seg ansvaret for de langsiktige konsekvensene.

Utførelsen av skrufundamenter som FF-Håndværk foretas av A- og B-sertifiserte installatører. FF-Håndværk er ikke et forsikringsgyldig installasjonskonsept for eneboliger. FF-Håndværk er beregnet til de bygninger som, i kundens interesse, ikke helt lever opp til alle formelle krav som et fullforsikret profesjonelt bygg på skruefundamenter krever.

Det kan for eksempel være at det ikke finnes en situasjonsplan, et grundig sett med tegninger, et statisk prosjekt, en skruefundamentplan med lastangivelser eller en tilstrekkelig geoteknisk rapport. Det kan også være at levetiden ikke skal være over 50 år, og som en konsekvens av dette er det kanskje heller ikke behov for en meget grundig dokumentasjon av skruefundamentenes bæreevne, slik et profesjonelt konsept krever. I disse tilfeller kan man ofte klare seg med mindre. FF-håndværk kan imøtekomme dette behovet dersom det er kundens ønske.

Ett skruefundament levert som FF-Håndværk® består av CE-markerte skruefundamenter med EU-produktansvar i godstykkelser fra 3,6 til 5 mm. Våre fundamenters levetid er uten nærmere undersøkelser rundt 30-50 år uten Aktiv-Katodisk-Beskyttelse™. Vi kan utføre billige, håndverkssikrede belastningstester samt dokumentere arbeidet.

Når vi skal levere et skruefundament som FF-Håndværk, trenger vi tilgjengelige opplysninger om bygningsprosjektet før vi kan foreslå et skruefundamentprosjekt du som byggmester, ingeniør eller arkitekt selv skal verifisere.

FF-Projekt

FF-Projekt er et forsikringsgyldig produkt og installasjonskonsept til eneboliger og andre bygg som omfattes av det danske Bygningsreglementet. Fremtidens Fundament eller sertifiserte installasjonsvirksomheter sikrer kvalitetssikret installasjon av skruefundamenter etter gjeldende dansk og europeisk bygningslovgivning. Det er byggherres rådgiver som har ansvar for beregninger av alle fundaments belastninger og prosjektering av skruefundamenteringen. Fremtidens Fundament har produktansvaret og tar ansvar for at fundamentet installeres og testes korrekt etter forskriftene.   

For å oppnå forsikringsgodkjennelser til profesjonelt oppførte eneboliger, arbeider vi med skruefundamenter i KRINNERs profesjonelle V-serie. Vi følger de beskrevne prosedyrene i KRINNERs ”Dimensioning Concept” og vår kvalitetssikring som vi følger ved et FF-projekt.

Denne grundig dokumenterte tilgangen til sikkerhet i henhold til FF-Projekt er påkrevd ved profesjonell husbygging når alle faglige og forsikringsmessige krav må oppfylles.