Profesjonelt fundament

Hvis du er entreprenør, anleggskonsulent, ingeniør, arkitekt, offentlig byggherre eller privat husbygger, kan Fremtidens Fundament selge og installere skruefundamenter til et bredt spekter av profesjonelle behov. Det kan bl.a. være eneboliger, sommerhus, etterfundering og infrastruktur som veiskilt og plattformer. Vi leier også ut fundamenter til midlertidige bygninger.

Fullt forsikringsgodkjente, profesjonelle løsninger

Skruefundamenter og tjenester fra Fremtidens Fundament lever opp til fullt forsikringsgodkjente, profesjonelle løsninger. Våre skruefundamenter har en særlig fordel sammenlignet med andre profesjonelle punkt- og brønnfundamenter, uansett om de er i stål eller betong: Skruefundamenter benytter vannrette krefter og kan installeres meget presist med små toleranser – selv i steinfylt jord. Den selvskjærende spissen med slagkanter fjerner selv større hindringer og sikrer en presis, loddrett og fast installasjon.

Vi vil være kjent for god service, god veiledning, sikker levering og god dokumentasjon av utført arbeid. Fremtidens Fundament eller en sertifisert installatør vil alltid kunne dokumentere bæreevnen og levetiden på de fundamentene vi leverer og installerer.

Fremtidens Fundament har den praktiske og teoretiske kunnskapen som er nødvendig for å kunne beregne, prosjektere, utføre og dokumentere skruefundamenter til alle fundamentarbeider – også på større prosjekter. Les mer om våre prinsipper.

Hos Fremtidens Fundament tilbyr vi to nivåer av kvalitetssikring, FF-Håndverk og FF-Prosjekt, som henvender seg til forskjellige profesjonelle nivåer med hvert sitt behov for sikkerhet.

Hvis du ønsker å samarbeide med oss om skruefundamentering eller om prosjekter, vil vi veldig gjerne høre fra deg.