Samarbeid

Vi vet at denne moderne funderingsteknikken med skruefundamenter kan vise til gode erfaringer, og gode erfaringer kommer som følge av grundig instruksjon og kvalitetsbevisst bruk.

Moderne funderingsteknik

Vi kan se at det kan være fristende å begynne å bruke skruefundamenter i alle kvaliteter og former med det samme (og til alt] for å gjøre fundamenteringen enklere og billigere, men det er ikke bra nok for oss.

Skruefundamenter er kun noe verdt dersom bygningen, skruefundamentet, installasjonsteknikken og grunnen passer sammen. Dette krever utdannelse, tid og konkret erfaring.

Fordi Fremtidens Fundament representerer de beste skruefundamentene på markedet og det beste installasjonsverktøyet, insisterer vi på å utdanne våre samarbeidspartnere og kunder.

Du kan kontakte oss på mail frem@fremtidendsfundament.no for å innlede en dialog om sertifisert samarbeid eller andre samarbeidsformer.

Profesjonell skruefundamentering

Profesjonell skruefundamentering handler om sikkerhet og grundig dokumentasjon av utført arbeid, bæreevner og levetider, altså geoteknikk og korrosjon.

Fremtidens Fundament har bygget opp ekspertise i prosjektering, installasjon og salg av skruefundamenter. Vi installerer og selger KRINNERs klimavennlige skruefundamenter for enkel fundering.

Samarbeid om sertifisering i klimavennlige fundamenter

Fremtidens Fundament reduserer utslippet av CO2 fra betong ved å selge markedets mest klimavennlige kvalitetsskruefundamenter. Samtidig tilbyr vi verdiskapende rådgivning til våre samarbeidspartnere og kunder, så skruefundamentet blir et reelt alternativ til å grave og støpe.

For å kunne utnytte skruefundamentets fordeler raskt og sikkert har vi utviklet fem sertifikatkurs som handler om sikkerhet, gode konstruksjoner, presis installasjon, jordanalyse, styrkeberegning, salg og kvalitetssikring. Nivåene avhenger av hvilke maskiner du benytter og hvor høyt geoteknisk nivå du har behov for å kjenne til. Dessuten har vi, for at vi sammen i felleskap skal kunne bli bedre og for å holde våre kunder oppdatert i den faglige utviklingen, skapt et faglig felleskap med våre samarbeidspartnere og kunder. Slik kan vi kjøpe skruefundamenter sammen og utveksle erfaringer på tvers av regioner og fag. Sertifikatene gir tilgang til rabatter på skruefundamenter og verktøy – leiepriser og serviceytelser.

Vi ønsker å utvide dette faglige nettverket. Vi møtes årlig for gode skruefundamenteringer, god øl og mat, samtidig som vi møtes daglig gjennom mobilen og på nettet.

Med vår rådgivning og sertifiseringsprogram ønsker Fremtidens Fundament å utdanne og kvalifisere kunder og samarbeidspartnere, slik at de også kan etablere kvalitetsskruefundamenter med dokumentert bæreevne og levetid.

Kontakt oss for å høre mer om de fem sertifiseringene. 

Rådgivning og salg av skruefundamenter til større prosjekter

Det krever kunnskap og erfaring for å utføre skruefundamenter raskt med høy kvalitet og lang levetid. Fremtidens Fundament har skaffet seg prosjekt- og installasjonsekspertise innenfor særlig husbygging og etterfundering.

Vi blir derfor også ofte benyttet som installerende entreprenører av både private kunder og profesjonelle byggmestere, rådgivere og entreprenører, selv om vi tilbyr at disse fagpersonene kan gjøre det selv. Vi er selv aktive i installasjon for å bringe skruefundamentet på markedet som et robust og miljøvennlig alternativ til betongfundering. Samtidig ønsker vi fortsatt å utdanne andre for å sikre økt bruk av klimavennlige skruefundamenter for byggebransjen i fremtiden.