Våre prinsipper

Derfor er det attraktivt å samarbeide profesjonelt med Fremtidens Fundament: Hos Fremtidens Fundament arbeider vi ut fra fem prinsipper som sikrer dokumentert bæredyktighet, kvalitet og lang levetid på våre fundamentløsninger.

Våre prinsipper er:

1. Basis er i orden. Skruefundamentene skal være installasjonsoptimerte, ensartet produsert og mest mulig klimavennlig produsert. Skruefundamenter skal være fra en europeisk produsent med stor praktisk erfaring og statisk og geoteknisk innsikt, og de skal også være produsert klimavennlig.

2. Installasjonsmaskinene og deres installasjonsdokumentasjon skal være i orden og oppdaterte. De maskinene som vi anvender og selger er utviklet av tyske ingeniører, som har erfaring med prosjektering, installasjon og dokumentasjon av over 50 millioner skruefundamenter.

Tilbudsprosessen skal være systematisk og komplett. Vi vet hvordan vi kan gjøre et underdefinert prosjekt brukbart for oss og for kunden. Gjennom de geotekniske forundersøkelsene, skruefundamentsplanen, egnethetstest og installasjon fokuserer vi på valg av de rette skruefundamentene: Vi skal ha kontroll på levetid, bæreevne og installasjonstoleranser, slik at skruefundamentet anvendes faglig riktig og praktisk mulig.

3. Kontroll på bæreevne. Vi kan gjennomføre test etter gjeldende regler for testing av påler: Vi kan utføre prinsippforsøk, egnetshetsforsøk og ettervisningsforsøk i henhold til Eurocodes 07.

4. Kontroll på levetiden. Vi velger de rette skruefundamentene til forskjellige bygninger, slik at man unngår service, men vi kan alltid sikre levetiden av skruefundamentene med Aktiv-Katodisk-Beskyttelse™.