Skip to main content

Hvilket fundament vil du bygge på?

Når du bygger med KRINNER skruefundament reduserer du CO2-utslippet med opp mot 90-95-prosent.

Et 170 kvadratmeter stort trehus på skruefundament sparer klimaet for rundt 12 tonn CO2. Det er omtrent halvparten av det en norsk husholdning slipper ut hvert år. Det betyr at miljøgevinstene ved bruk av skruefundament er enorme.

Her kan du beregne hvor stor miljøgevinsten er på ditt prosjekt ved å bruke KRINNER-skruer.

Beregning tar utgangspunkt i et trehus på én etasje eller en annen lett konstruksjon, som moduler, treelementer eller kontainere.

Se hvor mye CO2 du kan spare

1. Husets lengde i meter:


 

tonn CO2

CO2 utslipp fra løsning med betong

tonn CO2

CO2 utslipp fra løsning med skruer

Reduksjon ved bruk af skruer:
0 tons CO2 (0%)

Det tilsvarer:
km kjørt i personbil
Det tilsvarer:
Returflyvninger (1 person) CPH-LAX = ganger