Moderne fundamentering

Fremtidens fundament skal skrus direkte ned i jorden, uten at det må graves eller støpes.

Fremtidens fundament skal skrus direkte ned i jorden, uten at det må graves eller støpes. Det tungvinte grunnarbeidet skal ikke lenger regnes med i fundamentarbeidet. Du kan bygge uten å forberede grunnen, grave dype hull og støpe dem, avvente tørketider og reetablere byggegrunnen. Årsaken er at våre forsikringsgodkjente skruefundamenter, som i geoteknisk forstand er forskyvningstråder med gjenger, med sin selvskjærende spiss fester seg i gode jordlag og overfører statiske krefter til bygningsverket. Prinsippet er det samme for terrasser, skilt eller hus. Våre skruefundamenter er tyskproduserte og er CE-merket. Produktet og løsningen er forsikringsgodkjent.

Kjøp eller lei kvalitetsskruefundamenter og verktøy i våre fundamentbutikker. Du kan også få installert et profesjonelt skruefundament eller bli sertifisert til å installere det selv.

Velkommen til fremtidens fundamentløsninger

Våre skruefundamenter har flere faglige og klimamessige fordeler enn andre. De produseres i Europa av 75 prosent gjenbruksstål i en fabrikk med egne solcelleparker. 

Fremtidens fundament kan sikre faglig korrekt fundamentering i byggingen av terrasser til eneboliger med større kontroll av bæreevne og levetid og med alle forsikringer. Både profesjonelle og private er velkomne til å be om hjelp til funderingsprosjektene.

Fremtidens fundament

Vi er blitt eksperter på skruefundamenter i jord og prosjekter på skruefundamenter. 

Besøk oss i vår fundamentbutikk for å få råd og veiledning om installering eller for samarbeid før fundamentet etableres.

Fremtidens Fundament utførte store grunnoppgaver for:

Fremtidens fundament

Før pris og fundaments kan settes, må vi kjenne til en rekke detaljer om ditt konkrete byggeprosjekt.
Last ned vår lille guide på dansk med oversikt over de opplysningene vi har behov for.

Kontakt Fremtidens Fundament