Om oss

Fremtidens Fundament fremmer et grønnere fundamenter med kvalitetsskruefundamenter, produkter og tjenester, som ikke går på bekostning av geoteknisk faglighet eller faktuell klimavennlighet.

Verdimessig bygger vi på langsiktige relasjoner, høy faglighet og god kommunikasjon.

Fremtidens Fundament vil gjøre det trygt, lett og enkelt å fundere grønt. Vi vil gjøre grovarbeidet morsomt.

Det rette skruefundamentet

Skruefundamenter er kun verdt noe når bygningen, skruefundamentet, installasjonsteknikk og jord passer sammen.

For oss er det avgjørende at det rette skruefundamentet:
1. Kommer til å stå i riktig jord
2. Står på riktig sted og til rett tid
3. Bærer riktig last og kan holde i et bestemt antall år
4. Kan gjenbrukes 

Private og profesjonelle

Vi leverer løsninger til to kundesegmenter: Private og profesjonelle.

Private skal kunne kjøpe kvalitetsskruefundamenter, leie sikkerhetsgodkjent verktøy til installering av fundamentene og få kvalifisert rådgivning i butikken vår, slik at de kan sette et holdbart fundament.

Profesjonelle , herunder entreprenører, anleggsrådgivere, ingeniører, arkitekter og offentlige byggherrer, kan enten benytte Fremtidens Fundament som installasjonspartner eller som leverandør av skruefundamenter med kunnskap om sikker bruk.

Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre skruefunderingsteknikken gjennom veldokumentert arbeid til gavn for mer klimavennlig bygging i de landene vi operer i.

Fremtidens Fundament er også et faglig salgs- og innkjøpsfelleskap i Nord-Europa.

Bæredyktig fundament

Vi arbeider ut i fra en idealforestilling om at byggematerialer bør bestå av naturlig forekommende råstoffer som utnyttes på enklest og smartest mulig måte. Derfor tror vi at det ledende prinsippet for valg av byggematerialer bør være å benytte materialer som er logisk utformet og minst mulig forarbeidet. Et prinsipp som KRINNERs skruefundamenter, som er det vi forhandler og installerer, lever fullt og helt opp til på grunn av den høye prosentdelen av gjenbruksstål i produktet, den begrensede transporten, den enkle byggemetoden, produktets styrke og resirkuleringen som gjenbruk eller omsmeltning.

Kunnskap og opplæring i skruefundamenter

Det krever imidlertid kunnskap og erfaring å jobbe med skruefundamenter på en slik måte at fundamentene oppfyller den besparelsen i tid og CO2 samt den økonomiske fordelen som skruefundamenter har potensiale til. Fremtidens Fundament vil innfri dette potensialet. Derfor fokuserer Fremtidens Fundament på kunnskap og utdannelse innenfor skruefundamentering som grunnlag for alt salg av skruefundamenter.

Kunnskapsdeling og opplæring – slik gjør vi det

Ryggraden i Fremtidens Fundaments kunnskapsdeling og opplæring er et sertifiseringssystem. På den måten sikrer vi at kunder og samarbeidspartnere har relevant kunnskap til å løse sin spesifikke funderingsoppgave med skruefundamenter.

Dette innebærer for eksempel kunnskap om geoteknikk, stål, bygningsregler, klimapåvirkning, forsikringer, skruefundamenter, andre fundamentstyper, forboringsmetoder, installasjonsteknikker, sikkerhet og dokumentasjon. Kort sagt kunnskap om fundamentets levetid og bæreevne i bred forstand.

 

Kontroll av leverandører, skruefundamenter og samarbeidspartnere

Vi utfører mottakskontroll av alle skruefundamenter. Vi undersøker visuelt sveisingen og kvaliteten, og vi måler sinklagstykkelser før de noteres som mottatt på våre lager. Vi kan utføre egne geotekniske forundersøkelser til bygninger, og vi kan undersøke grunnen med henblikk på skruefundamentering. Vi kan utføre egnethetstest og ettervisningstest av skruefundamentene i henhold til Eurocodes 07, og vi kan levere en grundig kvalitetssikring.

Dessuten kan vi utdanne og sertifisere andre bedrifter som ønsker å arbeide profesjonelt med skruefundamenter.