Om oss

Fremtidens Fundament står for et grønnere fundament med kvalitetsprodukter og tjenester, uten å være mindre klimavennlig eller gå på bekostning av geoteknisk kompetanse.

Vi er opptatt av anstendighet i relasjoner, faglighet i handel og god kommunikasjon.

Fremtidens Fundament ønsker å gjøre det trygt, lett og enkelt å fundamentere bærekraftig og grønt.

Finn riktig skruefundament

Skruefundamenter er har kun en verdi når prosjekt, skruefundament, installasjonsmetode og grunnforhold passer sammen:

For oss er det helt avgjørende at skruefundamentet vil:

  • Er tilpasset grunnforholdene
  • Står på rett sted, til rett tid
  • Bærer riktig last og holder i mange år
  • Kan gjenbrukes

Skruefundament til private og profesjonelle

Vi leverer løsninger til to både private og professionelle.

Private kunder kan kjøpe kvalitetsfundamenter og leie godkjent verktøy til installering av fundamentene. I tillegg vil de kunne få kvalifiserte råd av våre rådgivere slik at de selv kan etablere et godt fundament.

Profesjonelle aktører som entreprenører, byggningskonsulenter, ingeniører, arkitekter og offentlige byggherrer, kan bruke Fremtidens Fundament som utførende eller en leverandør av skruefundamenter med solid kompetanse om sikker bruk.

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle og forbedre skruefundamentering som metode. Gjennom veldokumentert innsats sikter vi mot mer klimavennlige bygg i de land vi opererer i.

Fremtidens Fundament er også et faglig salgs- og innkjøpssamarbeid i Nordeuropa.

Bæredyktig fundament

Vi arbeider ut fra en idé om at byggematerialer bør bestå av naturlige råvarer utnyttet på enkleste og beste måte.

Derfor tror vi på at et grunnprinsipp for valg av materialer bør være å benytte byggematerialer som er logisk utformet og minst mulig bearbeidet.

Våre KRINNERs skruefundamenter lever opp til denne ideen gjennom den høye andelen av gjenbruksstål i skruene. Produktet blir ytterligere klimavennlig gjennom begrenset transport, den enkle installasjonen, styrken i bygget og mulighetene til gjenbruk eller omsmelting.

Kompetanse om skruefundament

Det krever kompetanse og erfaring å installere skruefundamenter for så sikre at besparelser i tid, kostnader og CO2-utslipp oppnås.

Fremtidens Fundament ønsker å bidra til å oppnå disse besparelsene. Derfor fokuserer vi på å øke kompetansen om bruken av skruefundamentering hos profesjonelle og private aktører.

Vårt sertifiseringssystem

Ryggraden i Fremtidens Fundaments kompetansedeling er et sertifiseringssystem. Gjennom sertifisering sørger vi for at kunder og samarbeidspartnere har den nødvendige kunnskapen til å løse forskjellige utfordringer knyttet til bruk av skruefundament.

I sertifiseringen inngår kunnskap om for eksempel geoteknikk, stål, byggningsregler, klimapåvirkning, forsikringer, skruefundamentering, andre fundamenteringer, forboringsmetoder, installasjonsteknikk, sikkerhet og dokumentasjon. Kort sagt viten om fundamentets levetid og bæreevne i bred forstand.

Medlem av Dansk Geoteknisk Forening

Fremtidens Fundament er medlem av Dansk Geoteknisk Forening for å styrke vår kunnskap og kompetanse innen profesjonell fundamentering i Danmark og verden.

Kontroll av leverandører og samarbejdspartnere

Vi gjennomfører mottakskontroll av alle skruefundament. Vi undersøker visuelt sveising og kvalitet og måler sinktykkelser før fundamentene aksepteres som mottatt på vårt lager.

Vi kan også utføre geotekniske forundersøkelser med tanke på bruk av skruefundamentering. Vi kan utføre egnethetstest, etterkontroll og kvalitetssikring av skruefundament i henhold til Eurocodes 07.

Vi utdanner og sertifiserer andre virksomheter i å arbeide med skruefundamenter.