Skip to main content

Skruefundament

KRINNER-skruene er en helt ny mulighet til fundering, fordi den koniske formen med tråd og borspiss gir nye muligheter. KRINNER-skruene komprimerer den eksisterende sammenpressede, jorden samtidig med at den driver seg selv ned. KRINNER-skruene har en meget lang holdbarhet og kan derfor også lett skrus opp og flyttes til et annet sted. De er dermed mer klimavennlige enn betong.

Ekstrem sterkt skruefundament​

KRINNERs skruefundamenter er sterkere enn pålearmeringsteknikken, fordi gjengene gir en stor overflate som sikrer forbindelse med den sammenpressede jorden rundt skruen.

Du kan sammenligne det med å bruke henholdsvis nagler eller skruer i tre: Skrueteknikken gir mer styrke til konstruksjonen på alle måter og i tillegg er den vibrasjonsfri. Derfor ødelegger slag ikke stabiliteten i materialet rundt skruen (eller langt fra skruen). Skal skruen trekkes ut uten rotasjon, må du også trekke ut trematerialet rundt. Dette gjør skruer sterkere enn spiker.

Det samme gjelder ved et skruefundament, og derfor er det sterkere enn en nedslått påle og mye sterkere enn nedsatte og nedstøpte betongklosser. Se KRINNERs erfaringsbaserte internasjonale fordimensjoneringstabell.

Presis plassering og liten risiko for helling med skruefundament​

Skruefundamentene kan plasseres mer presist enn for eksempel nedslåtte påler og andre stålskrueløsninger. Du trenger kun en forholdsvis liten diameter på skruefundamentet for å oppnå tilsvarende styrke. Dette reduserer også risikoen for å treffe en stor stein eller rot.

En liten KRINNER-skrue krever 10 ganger mindre plass enn et gravd hull. KRINNERs skruefunderingssystem er basert på at du slår eller borer et styrehull for fundamentet på 35-40 mm. Styrehullet sørger for at skruen holder sporet der du har plassert det. Dessuten vil mindre stein knuses og eventuelle røtter fjernes av styrehullet.

Raskt med skruefundament​

Skruefundamentene har en særlig fordel – det er mange dager raskere enn betongløsningene og kan belastes med en gang. Betong skal tørke i minst tre dager og er derfor utsatt for storm, uvær og uhell. Skruefundering medfører færre arbeidsprosesser.

Du slipper å grave, ligge på magen, blande betong, midlertidig fiksering av påler, støping og lukking av hull med restjord og bortkjøring av jord. Skruefundamentene installeres til sammenligning på fem minutter og kan belastes med det samme.

De få og hurtige prosessene sparer kjøring for profesjonelle og turer til trelasten for selvbyggere.

Skruefundament gjennom belegg​

Med skruefundamentene trenger du ikke å fjerne jord. Derfor kan du også fundere gjennom belegg av for eksempel flis, brostein, asfalt og betong hvis du borer eller skjærer et hull og fjerner de øverste lagene av stabilgrus i hullet.

Flytt bygningen med skruefundamenter​

Skruefundamentene kan gjenbrukes, fordi de er langtidsholdbare og har gjenger. Dette betyr at du kan endre plasseringen av for eksempel skuret, terrassen eller carporten.

Siden utendørs treverk svært sjelden skal vare i over 15 år, vil mindre KRINNER skruefundamenter til terrasser og carporter oftest holde lenger enn formålet. Da kan det også være en fordel at det er lett å fjerne dem og gjenbruke materialet.

Vibrasjonsfri fundering med skruefundamenter​

Lett og vibrasjonsfri installering av opptil 20 meter lange skruer gjør KRINNER-skruene velegnede til dype funderinger og etterfundering av eksisterende bygninger. Du kan lett komme frem med utstyret og skruefundamentene kan lett bygges til en stor og lang skrue.

Skruefundamenter kan erstatte det tradisjonelle stripefundamentet​

Fordi KRINNER-skruene er så sterke kan de gjøre det som har vært vannrett i 100 år loddrett. Med skruefundamenter blir det raskere, billigere og mer klimavennlig å bruke punktfundamenter fremfor betongstripefundamenter.

Funderingen er like sikker som betong og KRINNER-skruene er også forsikringsgodkjente. Med punktfundamenter kan huset holdes over jorden slik at du unngår radonstråler og fuktproblemer.

Skruefundamenter kan holde like lenge som betong​

Det sies at betong holder i 100 år, men det er en sannhet med modifikasjoner. Betong holder kun veldig lenge dersom det ikke utsettes for vann og fukt. Kun kvalitetsbetong holder så lenge i jorden. Selv de store danske broene, som er laget av den beste betongen, har vist seg å smuldre opp på utrolig kort tid. Les eventuelt om levetiden til betong. KRINNER-skruene holder så lenge du vil. Fordi de er CE-merket i henhold til DIN EN ISO 9010-2, varmeforsinket i henhold til DIN EN ISO 1461 og fås i forskjellige godstykkelser, er grunnlaget i orden til langtidsholdbart bygging. Jordbunden og de klimatiske forhold spiller alltid inn og derfor kan det ikke gis generelle garantier for holdbarhet.

Vi kan produsere fundamenter med økt tykkelse og mye tykkere sinklag. Ytterligere duplex-maling eller belegg kan også påføres samtidig som det er mulig å få fundamentene katodisk beskyttet. Vi kan med andre ord alltid sikre en holdbarhet på mer enn 100 år – selv i korrosjonsaggressive miljøer og med mulighet for å demontere bygget.

Bygg på forurenset jord med skruefundamenter​

Fordi skruefundamentene komprimerer den eksisterende jorden er det også mulig å bygge på forurenset jord uten å måtte rense den først.

Siden mye byjord er oljeforurenset tilbyr skruefundamentet en billig løsning ved bygging på grunn med jordforurensingsproblemet.

Bornholm