Skip to main content

Leie fundamentet

Leie skruefundament fremfor å kjøpe eller bygge på betong. Til midlertidige bygg eller for en kortere tidsbegrenset periode kan fundamentleie være rimelig og praktisk. Les mer om hvordan vi kan sette ditt bygg på leide skruefundament.

Når du leier fundamentet av  Fremtidens Fundament beregner og dimensjonerer vi etter bygningens laster. Deretter installerere vi fundamentet slik at det er klart i å sette bygningen direkte på.

Vi har et stort utvalg av skruefundament som er optimalisert for forskjellige grunnforhold og jordtyper. Disse kan avstemmes etter forskjellige bunnkonstruksjoner til bygningen ovenpå.

Leie av fundmanet gir deg trygghet for den tekniske løsningen, prosjektering og utførelse. I tillegg kommer full økonomisk oversikt i hele prosjektets levetid. Det er ingen uventede utgifter når bruksperioden avsluttes.

Nevnte vi også at miljøregnskapet for fundamentet på det midlertidige bygget er veldig gunstig med leiet fundament? Det er inget avfall, fundamentene kan gjenbrukes og vil til slutt gå inn i et sirkulært kretsløp.

Blant dem som leier fundmanet av oss er Nye Bispebjergs Hospitals midlertidige akuttmottak, materielutleieren AJOS og modulleverandøren Expandia.