Skip to main content

Våre prinsipper

Våre fem prinsipper skal gjøre det enkelt og sikkert å velge Fremtidens Fundament. Prinsippene sikrer at det er sikkert å velge våre løsninger til ditt prosjekt.

Vi sikrer også at våre løsninger holder den kvaliteten vi har lovet, har lang levetid og ikke minst er dokumentert klimavennlig.

Vi har 5 prinsipper

Basis er i orden. Skruefundamentene skal være installasjonsoptimerte, ensartet produsert og mest mulig klimavennlig. Skruefundamenter skal være fra en europeisk produsent med stor praktisk erfaring, statisk og geoteknisk innsikt.

Installasjonsmaskinene og deres installasjonsdokumentasjon skal være i orden og oppdaterte. De maskinene som vi anvender og selger er utviklet av tyske ingeniører, som har erfaring med prosjektering, installasjon og dokumentasjon av over 50 millioner skruefundamenter.

Kontroll på bæreevne. Vi kan gjennomføre test etter gjeldende regler for testing av påler: Vi kan utføre prinsippforsøk, egnetshetsforsøk og ettervisningsforsøk i henhold til Eurocodes 07.

Tilbudsprosessen skal være systematisk og komplett. Vi vet hvordan vi kan gjøre et underdefinert prosjekt brukbart for oss og for kunden. Gjennom de geotekniske forundersøkelsene, skruefundamentsplanen, egnethetstest og installasjon fokuserer vi på valg av de rette skruefundamentene: Vi skal ha kontroll på levetid, bæreevne og installasjonstoleranser, slik at skruefundamentet anvendes faglig riktig og praktisk mulig.

Kontroll på levetiden. Vi velger de rette skruefundamentene til forskjellige bygninger, slik at man unngår service, men vi kan alltid sikre levetiden av skruefundamentene med Aktiv-Katodisk-Beskyttelse™.