Skip to main content

Fordelene med KRINNER-skruer

Fordelene ved å velge KRINNER-skruer er mange. Skruene er en miljøvennlig og bærekraftig fundamenteringsmetode sammenlignet med tradisjonelt betongfundament. Produktene har et design som gir en effektiv installasjon og et høyt sikkerhetsnivå for ditt prosjekt.

Bærekraftig

Ingen overflateforsegling

Med skruefundamenter kan fundamentet lages uten overflateforsegling. Økosystemet forblir urørt og regnvann fra området kan sive bort under byggverket.

Nesten ingen jordskader

Ved å bruke lette og effektive skruemaskiner kan jordskader og forstyrrelse av det omliggende miljøet stort sett unngås.

Demontering og tilbakeføring til grønn mark

Skruefundament kan demonteres like lett som det ble montert. Ved demontering etterlates området nesten som da fundamentet ble etablert. Det gjør at skruefundament er spesielt godt egnet til midlertidige byggverk.

Gjenbruk og gjenvinning

Skruefundament og tilbehør som stålkryss kan gjenvinnes etter demontering. Uskadet materiell kan gjenbrukes som det er.

Effektivt

Gir adgang til vanskelige byggeplasser

Boremaskinene fra KRINNER gjør det mulig å montere skruer på en korrekt måte, selv på vanskelig tilgjengelige byggeplasser. Maskinene har lav egenvekt og er enkle å håndtere.

Ingen udgravninger

Et skruefundament er en såkalt fortrengningspele. Det betyr at skruene skrus ned i jorden slik at den fortettes. Dermed er utgravninger eller annet grunnarbeid ikke nødvendig.

Rask installasjon

Skruefundament fra KRINNER kan raskt og effektivt installeres av kompetente montører. Dermed kan fundamentet ofte settes opp i løpet av én dag. Fundamenteringer kan også gjøres uavhengig av været.

Kan belastes umiddelbart

Etter installasjon kan skruefundamentet belastes umiddelbart. Det er ikke nødvendig å ta hensyn til tørketider på betong. Dermed kan byggetiden for prosjektet forkortes betraktelig.

Enkel dybdefundamentering

Spesielt i områder med dårlig grunn kan vår V-serie, som kan forlenges, være en rask og økonomisk gunstig løsning for dybdefundament.

Sikkert

Gjennomprøvd i århundrer

Pelebygg er en av de eldste fundamenteringsmetodene og er benyttet i mange hundre år. Skruefundament er basert på samme prinsipp og er teknisk velutprøvd.

Høy bæreevne

Avhengig av grunnforholdene og fundamenttypen kan skruefundamenter tåle et trykk på opp til 15 tonn. Skruefundament har dermed en like høy bæreevne som tradisjonelt  betongfundament.

Tilpasset nedskruings- og testutstyr

Vi tenker helhet. I tillegg til skruefundament tilbyr KRINNER forskjellige maskiner. Sortimentet inneholder alt fra håndholdte maskiner og gravemaskintilbehør til selvkjørende beltemaskiner. KRINNER har også utstyr for å utføre belastningstester.  Det store utvalget av maskiner er et resultat av mange års erfaring med konstruksjon av eget utstyr og eksisterende maskiner.

Strenge kvalitetskrav

Vi er sertifisert i henhold til normen DIN EN 1090. Våre skruefundament oppfyller de strengeste kvalitetskrav. Vi sikrer den høye kvaliteten gjennom et eget kvalitetsstyringssystem.