Skip to main content

I begynnelsen av 2020 kjøpte arkitekt Stig Bang Krogh en tomt i Småland. Tomten består av typisk skandinavisk morenejord med mye stein, og ligger i naturskjønne omgivelser ved den lille byen Lidhult. Stig ønsket å bygge en bærekraftig hytte som var både moderne og tradisjonell på én gang. Trehytta er bygget på et skruefundament fra Fremtidens Fundament, og det ble en helt unik jobb å sette ned skruer i Smålands steinete morenejord. 

Stig Bang Kroghs tomt består av typisk skandinavisk morenejord. Det betyr masser av store og små steiner, som er pakket hardt inn i sand, leire og grus. Derfor var det mange aspekter som måtte vurderes før fundamentet kunne etableres.

Ingen steiner i maskineriet

Utfordringen med morenejord er å vurdere jordsmonnet og finne den riktige forboringsmetoden. Rune Roepstorff Nissen, direktør i Fremtidens Fundament, som sto for både planlegging og gjennomføring, forberedte seg derfor godt på oppgaven: «Å arbeide i stein- og fjellgrunn er egentlig ikke noe vanskeligere enn etablering i jord, bare annerledes. De store steinene i jorden betyr at man må ha større fleksibilitet når det gjelder plassering av skruene, og et større spenn i konstruksjonen.»

Etableringen av fundamentet tok da heller ikke lengre tid enn normalt. «Det gikk utrolig greit. Rune satte 18 skruer på én dag. Neste dag kunne jeg legge bjelker på skruene, og så var jeg i gang», sier Stig.

Et skånsomt fundament

Stigs tomt ligger midt i skogen, og han ønsket å bygge på en måte som var så skånsom mot naturen som mulig. Dette var en av grunnene til at han valgte skruefundamenter fra Fremtidens Fundament.

«Jeg ville bevare trærne som sto tett på huset, og en stor stein som ligger helt inntil veggen. Jeg ønsket å redusere gravearbeidet så mye som mulig, og jeg ville også unngå store lastebiler som legger trykk på skogbunnen.»

«Det var et viktig argument at skruefundamenter er et bærekraftig valg. Jeg liker tanken på at hele huset enkelt kan demonteres og sorteres i ulike materialer. Det var også viktig å få et fundament som jeg kunne begynne å bygge på med én gang, uten å vente på at det skulle herde.»

Som en ekstra bonus beskytter skruefundamentet mot oversvømmelser. «Skruefundamentet løfter trehytta opp fra bakken, slik at det kommer luft under konstruksjonen. Huset står på en halvøy med omtrent 20 meter til sjøen, så hvis tomten oversvømmes, slipper huset unna», forklarer Stig.

Får huset til å virke lett

Skruefundamenter gir også mulighet til å jobbe med det arkitektoniske uttrykket: «Som arkitekt er man gjerne låst med tanke på hvordan huset avsluttes mot terrenget, da man ofte velger et betongfundament. Skruefundamentet gir nye muligheter til å jobbe med designen av denne delen av huset», sier Stig.

Stig er fornøyd med det ferdige resultatet, og han synes at det er et godt samspill mellom fundamentet og trehuset: «Fundamentet gir bygningen en letthet og løfter den opp over jorden, uten et visuelt tungt betongfundament. Det betød også at jeg kunne vente med å grave til vann, varme, strøm og kloakk til langt ut i byggeprosessen. Faktisk var taket på plass før jeg gikk i gang med det.»

Mange fordeler med skruefundamenter

Stig er ikke i tvil om at han også vil velge skruefundament neste gang han bygger. Det er så mange fordeler – bærekraft, rask etablering, et flott estetisk uttrykk og mye mer. Som arkitekt håper han at skruefundamenter blir enda mer utbredt i byggebransjen. Han tror at skruefundamentene sliter med å få innpass fordi mange i bransjen føler seg mest komfortable med metodene de alltid har brukt.

«Betongfundamentet er velkjent og man føler seg trygg på det, selv om man vet godt at det har et stort klimaavtrykk», utdyper han.

Han mener at rask og enkel etablering bør være tiltalende for de fleste håndverkere. F.eks. kan en tømrerbedrift lage fundamentet selv. Alt som trengs, er et kurs.

Stig har også selv benyttet seg av den enkle etableringen: «Jeg bygde selv et lite tilbygg på huset, langt ut i byggeprosessen. Det var superenkelt – jeg skrudde bare ned en ekstra skrue.»

Til slutt fremhever Stig at bærekraft har blitt viktig for mange nye huseiere. Det blir viktigere og viktigere å forholde seg til dette aspektet og ta fornuftige valg i byggeprosessen. «Jeg tror kundene vil fremskynde overgangen til skruefundamenter ved å kreve bærekraftige løsninger», sier han.

«Det blir spennende å se om de nye, strengere kravene til bygningers klimaavtrykk fører til at flere i bransjen velger skruer fremfor betong. Det er stor forskjell på hvor mange kubikk med betong som brukes i et tradisjonelt fundament, og antall kubikk stål som kreves til et skruefundament. Dette kan gi et stort utslag i livssyklusanalysen, noe som kan få mange til å vurdere det», avslutter Stig.

Står fast som fjell

Fremtidens Fundament har mange års erfaring med etablering av skruefundamenter, og de har enda ikke opplevd problemer med fundamentenes holdbarhet og bæreevne. Den steinete grunnen i Småland har da heller ikke gitt noen overraskelser, og Stig Bang Krogh er veldig fornøyd:

«Huset har nå stått godt i 2,5 år, og det går fint med fundamentet. Her er det ingen problemer.»