Skip to main content

Fremtidens Fundament ønsker å bidra til en grønn omstilling i byggebransjen. Våre stålskruer fra Krinner kan ikke bare gjenvinnes; de inneholder også minimum 75 % resirkulert stål. Men kan et fundament av stål virkelig være mer klimavennlig enn alternativene?

Som byggemateriale har stål et dårlig rykte, fordi stålproduksjon normalt slipper ut mye CO2. Men stål er faktisk et grønt byggemateriale, fordi det har en stor fordel fremfor betong og tre: Den kan gjenbrukes i det uendelige, uten at det går ut over kvaliteten.

Alt stål kan gjenvinnes

Alt stål kan gjenvinnes – enten ved direkte gjenbruk eller ved omsmelting til nye stålprodukter. I byggebransjen finnes det ikke tall på hvor mye stål som gjenvinnes, men i den europeiske bilindustrien gjenbrukes f.eks. 90 % av stålet. Det krever langt mindre energi å smelte om brukt stål, enn å produsere nytt stål fra bunnen. Ved fremstilling av stål fra jernmalm brukes normalt en masovn. Denne prosessen er svært energikrevende, i motsetning til omsmelting av gjenvunnet stål. Gjenvunnet stål smeltes nemlig i en lysbueovn, der grafittelektroder skaper en elektrisk bue som omdannes til varme, som deretter smelter stålet. En lysbueovn slipper kun ut en femtedel av CO2-mengden som slippes ut av en konvensjonell masovn.

Sirkulære skruer

Krinners skruer er det riktige valget hvis du ønsker en klimavennlig løsning. Ikke bare er skruene laget av resirkulert stål – de inngår også selv i det grønne kretsløpet. De kan nemlig gjenbrukes direkte, uten noen form for bearbeiding eller omsmelting. Når man river et bygg med Krinner skruefundament, er det bare å skru opp skruene og sende dem tilbake til Fremtidens Fundament. Vi tester skruene og sikrer at de har samme styrke og bæreevne som en nystøpt Krinner-skrue.

Som et ekstra bevis på at Krinner mener alvor med klimaambisjonene sine, er produksjonen av Krinner-skruer i Tyskland drevet av solenergi. Se en video fra den tyske fabrikken her: https://youtu.be/8wb7PC9xxi0