Skip to main content

KB Fritidshuse utvikler og forhandler fleksible modulsystemer til fritids- og kolonihagehus, som gir mulighet til å designe sitt helt eget hus. Fremtidens Fundament har utviklet et fundament til KB Fritidshuse, som sikrer rask, solid og bærekraftig etablering av et skruefundament.

KB Fritidshuse eies av tømrermester Kenneth Henriksen, som overtok firmaet i 2020. De bygger hovedsakelig kolonihagehus som står på skruefundamenter fra Fremtidens Fundament.

«I de fleste kolonihager kan man ikke bruke betongfundamenter. Størrelses- og adgangsforholdene krever en enkel og skånsom byggemetode, og her passer bærekraftige skruefundamenter perfekt inn i konseptet vårt», sier Henriksen, og fortsetter: «Det er dessuten veldig dyrt å etablere et betongfundament, så prisen spiller også en stor rolle.»

Fundamenter med solide fordeler

Det tette samarbeidet er også viktig for dialogen med kundene. Kenneth Henriksen vet i dag hva som kreves av skruefundamenter til ulike husstørrelser, og dermed kan han allerede i de første samtalene med kunden gi et temmelig presist prisoverslag, uten å involvere Fremtidens Fundament.

«Skruer er det ideelle alternativet til betong, fordi bæreevnen er godt dokumentert», sier Henriksen. «KB Fritidshuse og Fremtidens Fundament har samarbeidet i sju år, og vi har aldri fått klager på fundamentet.»

Kolonihagehus sank i jorden

Kolonihagehus er ofte bygget på marginal jord (f.eks. mosejord), som er litt mer utrygg. Her ser man ofte 1–3 meter myk grunn, og det skaper problemer når man arbeider med betongfundamenter.

«Det har skjedd et par ganger at vi har måttet komme kolonihuseiere til unnsetning, når husene deres var godt i gang med å synke i jorden. Fundamentet var rett og slett ikke dypt nok. I dyp, myk jord er skruefundamenter en fordel, ettersom vi kan bruke så lange skruer som nødvendig for å komme ned på fast jord», sier Rune Roepstorff Nissen, eier av Fremtidens Fundament.

Og skruefundamenter er ikke bare en fordel når huset skal holdes oppe, men også når det skal holdes nede.

«En selvbygger i Brøndby hadde ikke tålmodighet til å vente på byggetillatelsen for sitt KB-fritidshus. Han hadde ikke tatt hensyn til tillatt byggehøyde, og fikk avslag fordi huset var 10 cm for høyt. Gode råd var dyre, men fordi huset sto på skruefundament, slapp han å rive det. I stedet ble huset løftet fri, det ble fjernet 10 cm jord, og skruene ble skudd 10 cm ned. Et voila! Huset oppfylte byggereglene», sier Nissen med et smil.

Alltid grundige undersøkelser av jordsmonnet

Da KB Fritidshuse og Fremtidens Fundament bygde sitt første fritidshus sammen, ble det først estimert at det var en meter ned til fast grunn. Det viste seg imidlertid slett ikke å stemme, så Rune måtte tilbake og hente lengre skruer. Fundamentet ble likevel ferdig på én dag, som lovet.

«Siden den gang har vi alltid gjort grundige undersøkelser av jordsmonnet, slik at vi er sikre på at vi velger riktig skruetype. Vi vil gjerne ut og testskru, slik at planen for fundamentet er klar når vi begynner», sier Nissen.

Vi kan bl.a. gjennomføre en strekktest, som tester skruenes bæreevne i den aktuelle jorden. Dermed sikrer vi oss at vi er teknisk forberedt på å sette fundamentet i jorden og kan velge riktige skruer.

Fokus på kvalitet gjennomsyrer alle deler av samarbeidet. De to virksomhetene deler data i programmet Punktlig, og de har utarbeidet et kvalitetssikringsmateriale som effektiviserer hele byggeprosessen.

«Kvalitetssikringen omfatter bl.a. rapportering av fundamentets status. Hvis skruene f.eks. skifter retning, registreres det av Fremtidens Fundament. Dermed vet vi at vi må ta med ekstra limtre», sier Henriksen.

Når det grundige forarbeidet er gjort, går etableringen av skruefundamentet som smurt. Selve etableringen tar bare én dag.

Konseptet er godkjent av Teknologisk Institut

KB Fritidshuses unike modulsystem er godkjent av Teknologisk Institut i Danmark. Modulene er bygget i samme kvalitet og med samme isolasjon som helårshus. Tre er et bærekraftig byggemateriale, og bærekraft er også et stikkord for skruefundamentet. Det har et klimaavtrykk som er 95 % mindre enn et betongfundament. Bunnkonstruksjonen har dessuten en rekke praktiske fordeler.

Skruefundamentet er spesialdesignet til bunnrammen, som er av limtre. Konstruksjonen er rottesikker, og trekonstruksjonen gjør det utrolig enkelt å lage gjennomføringer.

«Kolonihagehusene våre svever 25 cm over bakken, og de er dermed fremtidssikret mot høyt grunnvann», sier Henriksen.

Bygger på fem til sju dager

Hvis man velger KB Fritidshuses ferdigbyggløsning, kan man forvente en samlet byggetid på fem til sju dager. Fundamentet etableres på én dag, og selve huset reises på fire til seks dager. For øyeblikket samarbeider de to bedriftene om to ulike ferdigbyggprosjekter, nemlig et kolonihagehus i Kongelundsvej i Skovlunde og et sommerhus på Enø.

«Vi har et godt samarbeid og et unikt produkt. Rune Roepstorff er dyktig og troverdig, og vi har et felles fokus på å fremme bærekraftige kvalitetshus», avslutter Henriksen.