Skip to main content

Når det skal bygges en hytte i Norge, er det ikke sikkert at det finnes en fint asfaltert vei til stedet hytta skal ligge. Ofte ligger tomten midt i den vakre naturen, i utilgjengelig terreng mellom trær og kratt.

«Nettopp derfor har vi skaffet oss Krinners nye KR D 30 selvkjørende beltekjøretøy til å bore hullene og sette skruefundamentet på plass», sier Rune Roepstorff Nissen, direktør i Fremtidens Fundament.

Respekten for den flotte naturen får heldigvis flere og flere til å velge et skruefundament når de skal bygge.

Dette skyldes at selve etableringen er skånsom mot naturen, men også at det samlede CO2-utslippet er 80–85 % lavere enn med et tradisjonelt betongfundament.

Kupert terreng, vanskelig tilgang, skandinavisk morenejord med masser av stor og liten stein som er pakket hardt inn i sand, leire og grus – alt dette er den nye maskinen vår laget for å bore gjennom.

Den nesten 2,5 meter høye masten sikrer høy presisjon. KR D 30 er lett og har god manøvreringsevne, slik at den kan brukes på små og utilgjengelige byggeplasser. I tillegg kan maskinen tilpasses nær sagt alle typer borejobber, med utstyr som hullhammer, kjerneborkrone og sneglebor.

Og ja, vi har allerede tatt den i bruk.

Mer informasjon:

Rune Roepstroff Nissen, direktør

Rune@fremtidensfundament.dk

Telefon: (+47) 45 87 60 10

Makary Nowicki, prosjektleder

Fremtidens Fundament AS

Serviceveien 5, 1940 Bjørkelangen

E-post: makary@fremtidensfundament.no

Telefon: +47 458 76 010