Skip to main content

Nå kan du bygge hytta i fjellet på et bærekraftig skruefundament. Du slipper graving, sprenging, betong og lastebiler – ja, kort sagt slipper du å ødelegge naturen. Fremtidens Fundament etablerer seg nå i Bjørkelangen etter over 10 års bærekraftig suksess i den danske byggebransjen.

«Norge er det vakreste stedet i verden, og jeg vil gjerne gjøre mitt for at det skal fortsette å være slik», sier Rune Roepstorff Nissen. Rune er direktør for Fremtidens Fundament, et respektert og veletablert byggeselskap som leverer og installerer klimavennlige og bærekraftige skruefundamenter til blant andre hytter.

Naturen på fjellet ødelegges

Rune Roepstorff Nissen har ikke alltid vært direktør for Fremtidens Fundament; han startet faktisk som tømrer. I starten av tømrerkarrieren jobbet Rune i Norge, og det var i denne perioden han oppdaget hvilket stort og flott land dette er. Han så imidlertid også at det ofte var økonomien, ikke miljøet, som ble prioritert når det skulle bygges i fjellet.

«Når man lager fundament til en bygning i fjellet, foregår det ofte ved at store, tunge og forurensende lastebiler kjører frem og tilbake. På byggetomten graves jorda vekk helt ned på grunnfjellet, som deretter sprenges vekk. Deretter fyller man opp hullet med pukk og betong», sier Rune, og tilføyer: «Man får et fundament, men man får også en tomt der trær, busker og gress er fjernet eller ødelagt i mange år frem i tid, kanskje for alltid.»

 

Rune Roepstorff Nissen, direktør for Fremtidens Fundament i Bjørkelangen

Skruefundamenter er det naturlige alternativet

Det verste er at det er helt unødvendig. Huset kunne nemlig like gjerne blitt bygget på et bærekraftig skruefundament fra Fremtidens Fundament.

Installasjonen av fundamentskruene er ekstremt skånsom mot tomten. Alt av utstyr og materialer leveres i en liten varebil med tilhenger, og fundamentskruene skrus direkte ned i jorden eller fjellet uten gravearbeid. Trær og busker blir spart, og det er ingen forurensende lastebiler som må komme med betong og kjøre vekk jord. I tillegg er skruefundamentene produsert av 75 % gjenbruksstål. Du får imidlertid ikke bare et bærekraftig fundament, men også et fundament med samme bæreevne og holdbarhet som et betongfundament.

Ti års erfaring med skruefundamenter kommer til Norge

Den norske byggebransjen har foreløpig ikke den store erfaringen med skruefundamenter. Til gjengjeld er det stor interesse i det norske markedet for å skåne naturen når det bygges.

«Fremtidens Fundament åpner i Norge fordi vi vil etablere et sterkt, profesjonelt og velutprøvd grønt alternativ som alle hyttebyggere i Norge skal kjenne til», sier Rune Roepstorff Nissen, og fortsetter: «Vi har vært på markedet i Danmark i over ti år, og vi har fått et rykte blant både private og offentlige byggherrer som et selskap som kan etablere et fundament på en dag eller to, uten betong og uten å ødelegge tomten – og som i tillegg leverer et fundament som er like sterkt og holdbart som betong.»

«Vi har etablert skruefundamenter til alt fra en CO2-nøytral bydel i København, til en vinterhytte på fjellet i naturskjønne Rauland i Telemark og tretopphytter i skogen ved Als Odde i Jylland.»

Skruefundamenter er grønne, men ikke enkle

All denne erfaringen kan kokes ned til at det ikke er nok at det er grønt. Det skal også være bra.

«Fundamentskruer er laget av stål, men de har samtidig noen av de samme egenskapene som tre. De kan gjenbrukes og gjenvinnes, og de blir en naturlig del av omgivelsene. Men fundamentskruer er også vanskelige å arbeide med», sier Rune, som selv er utdannet i skrueteknologi i Sveits. «Det kreves kjennskap til grunnforhold, toleranser, bærebjelker, stålkvalitet og mye, mye mer. Alt dette har vi fått gjennom mer enn ti års arbeid og utdanning», avslutter Rune.

Rune Roepstorff Nissen, direktør for Fremtidens Fundament i Bjørkelangen

Dette må du huske

Når du har glemt alt annet i denne artikkelen, må du huske dette: Når du bygger med skruefundament, reduseres CO2-utslippet med 90 % sammenlignet med et tradisjonelt betongfundament. Dette gir en reduksjon på fem tonn CO2 når du bygger en 80 m2 hytte på skruefundament. Det tilsvarer seks flyreiser tur-retur Los Angeles. I tillegg vil naturen på tomten forbli vakker og uberørt.

Referanser til byggesaker nevnt i artikkelen:

Tretopphytter i skogen: https://www.fremtidensfundament.dk/traetop-hotel-med-staerke-staalroedder/

CO2-nøytral bydel i København: https://www.fremtidensfundament.dk/saa-er-startskuddet-gaaet-til-jernbanebyen-nordeuropas-stoerste-byggeri-paa-skruefundamenter/

Vinterhytte på fjellet i Rauland: https://fremtidensfundament.no/skruefundament-med-respekt-for-telemarks-vakre-natur/

Om Fremtidens Fundament

Fremtidens Fundament jobber for bruk av grønnere fundamenter, med fundamentskruer, produkter og tjenester av høy kvalitet som ikke går på akkord med geoteknisk fagkunnskap eller faktisk klimavennlighet.

Verdimessig har vi fokus på gode kundeforhold, høy fagkunnskap og god kommunikasjon.

Fremtidens Fundament vil gjøre det trygt og enkelt å bruke grønne fundamenter. Vi vil gjøre fundamentet til den beste delen av bygget.

Vil du vite mer?

Rune Roepstorff Nissen, direktør

Fremtidens Fundament

Bjørkelangen Serviceveien 5

1940 Bjørkelangen, Norge

Telefon: +45 2872 7306

E-post: frem@fremtidensfundament.dk

Tlf. (+45) 28 72 73 06

www.fremtidensfundament.no