Skip to main content

Stål ruster. Slik er det bare. Det kan ruste fort eller langsomt, men det ruster. Hvis stålet har katodisk beskyttelse, varer det imidlertid minst 50–200 år før rusten setter inn.

Derfor får stadig flere øynene opp for at skruefundamentene i deres nye hus, carport eller annet bør ha katodisk beskyttelse, på samme måte som at man i mange år har beskyttet stål som brukes til armering i betongbroer, svømmehaller, parkeringshus, konstruksjoner i saltvann, nedgravde tanker osv.

Mange tror feilaktig at betong holder evig, men det er langt fra tilfellet. Når det i dag støpes et betongfundament, er det et lukket fundament med plastisolering og betongdekke, noe som fører til at fuktigheten som trenger inn i konstruksjonen, ikke slipper ut like lett.

Skruefundamenter av stål med katodisk beskyttelse har lengre levetid enn betong, i tillegg til at de kan gjenbrukes. Betongen må knuses og kjøres vekk når huset en dag skal rives. Skruefundamenter er også mer bærekraftige.

 

Katodisk beskyttelse er gammel vin på nye flasker

Katodisk beskyttelse av stål har vært kjent og brukt i mange år. Når det gjelder skruefundamenter, er katodisk beskyttelse derimot relativt nytt. Fremtidens Fundament har utviklet løsningen i samarbeid med Krüger Aquacare.

Thomas Remil Jensen, teamleder og spesialist i Krüger Aquacare, sier: «Ideen oppsto for 7–8 år siden, da Rune (Roepstorff Nissen fra Fremtidens Fundament) og jeg satt og snakket om stål. Tanken var at dette jo er velkjente prinsipper, som i mange år har vært brukt til å forhindre korrosjon i betongkonstruksjoner, f.eks. i svømmehaller, broer, parkeringshus, oljeledninger, gassledninger og andre kritiske installasjoner på utsatte steder. Så selvfølgelig kunne det også brukes til å rustbeskytte skruefundamenter.»

Stopper nedbrytningen av stålet

Rune Roepstorff Nissen fra Fremtidens Fundament er enig, og tilføyer: «Betong smuldrer, tre råtner, plast brytes ned, og stål ruster. Uansett hvilket materiale du bruker i fundamentet, er det ingenting som holder evig. Katodisk beskyttelse fører imidlertid til at nedbrytningen av stålet stopper fullstendig. Dette gjøres ganske enkelt ved at skruefundamentene forbindes med et stålbånd og kobles til et anlegg som sender svært svak strøm gjennom alle skruene.»

 

Klimavennlig løsning

En ekstra gevinst ved katodisk beskyttelse er at skruefundamentene bevares intakte, med samme bæreevne som da de var nye. Dermed kan de gjenbrukes direkte til et nytt fundament, med samme toleranse som de opprinnelig hadde. Skruefundamenter er derfor en klimavennlig løsning som passer perfekt i en sirkulær økonomi, der vi utnytter alle ressurser gjennom resirkulering og gjenbruk.

 

Hvilke typer hus kan ha nytte av katodisk beskyttelse?

Man kan ikke peke på én bestemt type hus som vil ha mest nytte av katodisk beskyttede skruefundamenter, men man kan si noe om i hvilke omgivelser det vil ha størst effekt. Dette kan for eksempel dreie seg om hus som ligger i nærheten av havet, hvor det er salt i jordsmonnet, eller som ligger i et område med risiko for oversvømmelse. Katodisk beskyttelse kan imidlertid være nyttig i alle tilfeller der byggherren simpelthen ønsker best mulig beskyttelse mot rust.

I Jyllinge-Nordmark har det vært regelmessige oversvømmelser, og det var nettopp her det første huset med katodisk beskyttede skruefundamenter ble oppført etter stormen Bodil i 2013. I 2018 besøkte vi Tommy og Maja Aastrup, som bygde huset.

Du kan lese om huset her: https://www.fremtidensfundament.dk/jyllinge-nordmark-aldrig-mere-oversvoemmelse/

 

Katodisk beskyttelse fra dag én

Tommy og Maja bestemte seg med en gang for at det nye huset skulle stå på skruefundamenter med katodisk beskyttelse. Derfor ble alle skruefundamentene forbundet med et metallbånd, slik at det var mulig å sende svak strøm gjennom dem og ut i grunnen.

«Skruene har holdt nøyaktig samme elektriske motstand siden 2013. Det vil si at skruene bevarer den samme tykkelsen og ikke brytes ned. Det er godt å vite at beskyttelsen av skruene fungerer perfekt. De holder i min tid, og så kan andre bruke dem senere. Ingenting går til spille. Det er en fin tanke», forteller Tommy Aastrup.

 

Lurt å forberede seg

Skal huset stå på katodisk beskyttede skruefundamenter? Dette er ikke en beslutning du må ta når huset bygges, for Fremtidens Fundament forbinder nemlig alltid skruefundamentene under huset med stålbånd. Dermed kan du som byggherre velge å ta i bruk katodisk beskyttelse på et senere tidspunkt, hvis du ønsker det.

Rune Roepstorff Nissen: «Når vi etablerer et skruefundament, gjør vi det nødvendige forarbeidet. Det vil si at alle skruefundamentene forbindes med et stålbånd som kan lede strømmen. Selve anoden kan man koble til på et senere tidspunkt.»

Det betyr altså at hvis du allerede har et skruefundament og er interessert i å beskytte det mot rust med katodisk beskyttelse, er det ikke for sent. Ta kontakt med Fremtidens Fundament eller Krüger Aquacare A/S, og spør om hvilke muligheter som finnes.

 

Fakta om katodisk beskyttelse

Katodisk beskyttelse er en kjent og anerkjent metode for å forhindre nedbrytning av metallkonstruksjoner, som alltid vil forekomme på grunn av korrosjon.

Katodisk beskyttelse er en elektrokjemisk metode for korrosjonsbeskyttelse av metall, der elektrisk strøm går fra en anode, via den omliggende elektrolytten, til metallet som skal beskyttes.

Metoden er første gang beskrevet i faglitteraturen for over 150 år siden. Den har vist seg spesielt egnet til å forebygge korrosjon i stålkonstruksjoner. Noen eksempler er skip, havvindmøller, spuntvegger i havner, offshore-konstruksjoner, oljetanker, rørledninger, beholdere, stålpeler, armeringsjern osv.

Om Fremtidens Fundament

Fremtidens Fundament jobber for bruk av grønnere fundamenter, med fundamentskruer, produkter og tjenester av høy kvalitet som ikke går på akkord med geoteknisk fagkunnskap eller faktisk klimavennlighet.

Verdimessig har vi fokus på gode kundeforhold, høy fagkunnskap og god kommunikasjon. Fremtidens Fundament vil gjøre det trygt og enkelt å bruke grønne fundamenter. Vi vil gjøre fundamentet til den beste delen av bygget.

Vil du vite mer?

Rune Roepstorff Nissen, direktør
Fremtidens Fundament
Bjørkelangen Serviceveien 5
1940 Bjørkelangen, Norge
Telefon: +45 2872 7306
E-post: frem@fremtidensfundament.dk
Tlf. (+45) 28 72 73 06
www.fremtidensfundament.no