Skip to main content

Fremtidens Fundament har foreløpig bidratt med et område på 1000 kvadratmeter, noe som betyr at det nå blir mer vill natur i Store Åmose.

Fremtidens Fundament handler om bærekraft. Det handler om bærekraft når det bygges hus, men også når det dreier seg om naturen og omgivelsene våre. Ja, egentlig uansett hva det dreier seg om.

Derfor støtter vi Den Danske Naturfond, et fond som sikrer mer plass til naturen i hele Danmark ved å kjøpe jord og gjenopprette naturen, pleie den og sikre den for ettertiden.

Mer vill natur

De 1000 kvadratmeterne som Fremtidens Fundament foreløpig har bidratt med, ligger ved Sorø. Den Danske Naturfond har nemlig kjøpt et område på 25 hektar i det sørøstlige hjørnet av Store Åmose i Sorø kommune.

Området har fått navnet Maglebjerg Mose, og her skal naturfondet i samarbeid med Sorø kommune beskytte naturen i årene fremover. Det betyr mer vill natur med våtområder og gjenopprettet nedbørsmyr, noe som gir flere leveområder for sjeldne dyr og planter – og en håndsrekning til klimaet.

Her er noen fakta om Maglebjerg Mose:

  • Området vil ha en positiv effekt på biologisk mangfold og klima.
  • Her er det gode levevilkår for havørn, oter og orkidéer.
  • Visjonen er å skape Sjællands største natur- og klimaprosjekt.

Les mer her

Du kan lese mer om naturområdet Store Åmose her

Den Danske Naturfond

Den Danske Naturfond er en privat kommersiell organisasjon stiftet av den danske staten, Villum Fonden og Aage V. Jensen Naturfond.

Du kan lese mer om Den Danske Naturfond her.